audity

Audit účtovnej závierky

Na základe ustanovení Obchodného zákonníka a zákona o účtovníctve, obchodné spoločnosti povinne vytvárajúce základné imanie pri splnení určitých podmienok, musia mať účtovnú závierku overenú audítorom. Poskytujeme služby štatutárneho auditu na základe licencie udelenej Slovenskou komorou audítorov.


AUDÍTORSKÉ SLUŽBY
  • Audit účtovnej závierky
  • Predbežný audit
  • Overenie oblastí hospodárenia spoločnosti
  • Overenie použitia prostriedkov poskytovateľa
  • Finančné oceňovanie majetku a záväzkov

. marketing solutions by MAGAZINES
fe
fe fe
fe fe
fe fe
fe fe
fe fe
fade

Správa o transparentnosti
Správa o transparentnosti 2011