poradenstvo

Vypracovanie daňových priznaní

Na základe informácií z účtovnej evidencie, obchodných dokumentov spoločnosti a jej činnosti pripravíme a vyčíslime základ dane ako aj samotné daňové priznanie klienta.


PORADENSKÉ SLUŽBY
  • Optimalizácia daňových povinností
  • Vypracovanie daňových priznaní
  • Priebežné alebo jednorazové po- radenstvo v otázkach zdaňovania
  • Prehľad a sledovanie legislatív- nych zmien v daňovom práve
  • Zastupovanie v daňovom konaní
  • Registrácia platiteľov daní
  • Zostavovanie výročnej správy
  • Asistencia pri zakladaní obchod- ných spoločností

. marketing solutions by MAGAZINES
fe fe
fe fe
fe
fe fe
fe fe
fe fe
fade