poradenstvo

Priebežné alebo jednorazové poradenstvo v otázkach zdaňovania

- poskytujeme na základe špecifikácie klienta a to od mesačnej kontroly dokladov na účely správneho zahŕňania do základu dane, cez poradenstvo pri uzatváraní obchodných zmlúv až po riešenie konkrétnych klientom špecifikovaných obchodných prípadov alebo operácií.


PORADENSKÉ SLUŽBY
  • Optimalizácia daňových povinností
  • Vypracovanie daňových priznaní
  • Priebežné alebo jednorazové po- radenstvo v otázkach zdaňovania
  • Prehľad a sledovanie legislatív- nych zmien v daňovom práve
  • Zastupovanie v daňovom konaní
  • Registrácia platiteľov daní
  • Zostavovanie výročnej správy
  • Asistencia pri zakladaní obchod- ných spoločností

. marketing solutions by MAGAZINES
fe fe
fe fe
fe
fe fe
fe fe
fe fe
fade