poradenstvo

Asistencia pri zakladaní obchodných spoločností

Pre klientov, ktorí majú záujem o založenie obchodnej spoločnosti na Slovensku poskytujeme komplexné služby asistencie a pomoci. Tieto spočívajú v poskytnutí adekvátnych informácií, registrácia spoločnosti v spolupráci s právnikom na obchodnom registri, poskytnutie sídla spoločnosti, zastupovanie v daňovom konaní, zavedenie účtovnej evidencie, kontakt s finančnými inštitúciami, inštitúciami sociálneho zabezpečenia, zabezpečenie ostatných služieb.


PORADENSKÉ SLUŽBY
  • Optimalizácia daňových povinností
  • Vypracovanie daňových priznaní
  • Priebežné alebo jednorazové po- radenstvo v otázkach zdaňovania
  • Prehľad a sledovanie legislatív- nych zmien v daňovom práve
  • Zastupovanie v daňovom konaní
  • Registrácia platiteľov daní
  • Zostavovanie výročnej správy
  • Asistencia pri zakladaní obchod- ných spoločností

. marketing solutions by MAGAZINES
fe fe
fe fe
fe
fe fe
fe fe
fe fe
fade